Technikum W Zespole


Najważniejsze informacje - Technikum W Zespole

Adres Technikum W Zespole

Fabryczna 1A
Miejscowość Łazy
Kod pocztowy 42-450
Gmina Łazy
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Zespole

326729321
Regon 27217741400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Zespole mieści się w miejscowości Łazy pod adresem Fabryczna 1A. Nr tel. do szkoły to 326729321. Nr faksu: 326729321. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terytorium gminy Łazy, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27217741400000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 180, z czego 55 stanowiły słuchaczki, a 125 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (154,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 45 34,90 % -
język polski pisemny podstawowy 45 47,10 % -
język polski ustny podstawowy 43 71,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 38 52,00 % -
język angielski ustny podstawowy 36 56,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,90 % 2 (z 4) 2 (z 4) 14 (z 23) 416 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 47,10 % 2 (z 4) 2 (z 4) 14 (z 23) 379 (z 644)
język polski ustny podstawowy 71,70 % 3 (z 4) 3 (z 4) 16 (z 23) 249 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 52,00 % 2 (z 4) 2 (z 4) 13 (z 23) 447 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 56,60 % 1 (z 4) 1 (z 4) 10 (z 23) 336 (z 646)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr