Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Adres Technikum Nr 4

Jana Kilińskiego 16
Miejscowość Piła
Kod pocztowy 64-920
Gmina miasto Piła
Powiat pilski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

672126181
Strona
Regon 57086017800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Piła pod adresem Jana Kilińskiego 16. Numer telefonu do technikum to 672126181. Numer faksu: 672126181. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Piła, powiat pilski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsp3.pila.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 57086017800000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 256, z czego 53 stanowiły słuchaczki, a 203 to słuchacze. Powiat pilski ma zarejestrowane 22 szkoły techniczne, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2489 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół średnich o profilu technicznym (113,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 5 13,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 54 41,63 % 74,07 %
język polski pisemny podstawowy 54 44,87 % 94,44 %
język polski ustny 52 48,94 % 96,15 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 13,60 % 7 (z 9) 7 (z 9) 8 (z 10) 161 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 41,63 % 7 (z 24) 7 (z 24) 9 (z 30) 211 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 44,87 % 11 (z 25) 11 (z 25) 13 (z 31) 319 (z 527)
język polski ustny 48,94 % 17 (z 24) 17 (z 24) 21 (z 29) 419 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr