Technikum Nr 3 W Pile


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3 W Pile

Adres Technikum Nr 3 W Pile

Sikorskiego 18a
Miejscowość Piła
Kod pocztowy 64-920
Gmina miasto Piła
Powiat pilski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3 W Pile

672123432
Strona
Regon 57086522400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 W Pile znajduje się w miejscowości Piła pod adresem Sikorskiego 18a. Numer telefonu do technikum to 672123432. Nr fax: 672120869. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Piła, powiat pilski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem zse.pila.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 57086522400000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 453, z czego 283 to uczennice, a 170 stanowili kursanci. Powiat pilski ma zarejestrowane 22 szkoły techniczne, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2489 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół średnich o profilu technicznym (113,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 2 37,50 % -
język polski pisemny podstawowy 109 55,50 % 99,08 %
język polski ustny 109 50,09 % 89,91 %
matematyka pisemny rozszerzony 5 38,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 109 49,01 % 84,40 %
język angielski pisemny rozszerzony 13 56,92 % -
język angielski pisemny podstawowy 104 59,88 % 94,23 %
język angielski ustny 103 58,59 % 93,20 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 37,50 % 8 (z 10) 8 (z 10) 9 (z 11) 183 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 55,50 % 5 (z 25) 5 (z 25) 5 (z 31) 124 (z 527)
język polski ustny 50,09 % 16 (z 24) 16 (z 24) 20 (z 29) 404 (z 520)
matematyka pisemny rozszerzony 38,80 % 3 (z 9) 3 (z 9) 4 (z 10) 86 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 49,01 % 3 (z 24) 3 (z 24) 3 (z 30) 145 (z 455)
język angielski pisemny rozszerzony 56,92 % 8 (z 12) 8 (z 12) 8 (z 13) 146 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 59,88 % 8 (z 22) 8 (z 22) 9 (z 25) 179 (z 409)
język angielski ustny 58,59 % 8 (z 22) 8 (z 22) 8 (z 24) 150 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr