Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

MIKOŁOWSKA 44
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

322225015
Regon 27215138900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem MIKOŁOWSKA 44. Numer tel. do technikum to 322225015. Faks: 322229177. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem http://www.zsp1-myslowice.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27215138900000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 252, z czego 48 to słuchaczki, a 204 stanowili słuchacze. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo śląskie - 381. Na 703 uczniów w powiecie przypada 3 innych techników (234,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski pisemny podstawowy 37 47,90 % -
język angielski ustny podstawowy 37 65,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski pisemny podstawowy 47,90 % 5 (z 7) 5 (z 7) 5 (z 7) 497 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 65,10 % 5 (z 7) 5 (z 7) 5 (z 7) 202 (z 646)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr