Technikum Na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Radomiu


Najważniejsze informacje - Technikum Na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Radomiu

Adres Technikum Na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Radomiu

25 Czerwca 66
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Radomiu

483623196
Regon 14011137200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem 25 Czerwca 66. Telefon do technikum to 483623196. Numer faksu: 483635446. Technikum działa na terytorium gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.zss.radom.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14011137200000.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat radom ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo mazowieckie - 338. Na 6090 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół średnich o profilu technicznym (253,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Mapa