Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

81
Miejscowość Bałtów
Kod pocztowy 27-423
Gmina Bałtów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

412641005
Strona
Regon 29243741400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Bałtów pod adresem 81. Telefon do szkoły to 412641005. Nr fax: 412641005. Szkoła średnia techniczna znajduje się na obszarze gminy Bałtów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsbaltow.eu. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 29243741400000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 104, z czego 44 stanowiły słuchaczki, a 60 to kursanci. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 13 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1909 uczniów w powiecie przypada 13 innych techników (146,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 słuchaczy na 136 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr