Technikum W Biechowie


Najważniejsze informacje - Technikum W Biechowie

Adres Technikum W Biechowie

17
Miejscowość Biechów
Kod pocztowy 48-314
Gmina Pakosławice
Powiat nyski
Województwo opolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Biechowie

774357673
Regon 53232587100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Biechowie znajduje się w miejscowości Biechów pod adresem 17. Numer tel. do szkoły to 774357673. Nr faksu: 774357673. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Pakosławice, powiat nyski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 53232587100000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat nyski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo opolskie - 85. Na 1650 uczniów w powiecie przypada 10 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (165 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,78 (14346 słuchaczy na 85 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr