Szkołapodstawowa W Ulimiu


Najważniejsze informacje - Szkołapodstawowa W Ulimiu

Adres Szkołapodstawowa W Ulimiu

61
Miejscowość Ulim
Kod pocztowy 66-446
Gmina Deszczno
Powiat gorzowski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkołapodstawowa W Ulimiu

957287667
Regon 21030650600000
Organ prowadzący Gmina

Szkołapodstawowa W Ulimiu mieści się w miejscowości Ulim pod adresem 61. Telefon do szkoły podstawowej to 957287667. Faks: 957287667. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Deszczno, powiat gorzowski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spulim.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 21030650600000.

Szkołapodstawowa W Ulimiu edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 118, z czego 53 stanowiły dziewczynki, a 65 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat gorzowski ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 4568 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (163,14 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ulim: 1
  • w gminie Deszczno: 4
  • powiat gorzowski: 32
  • województwo lubuskie: 440

Mapa