Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu

Adres Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu

25
Miejscowość Breń
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu

146784536
Regon 00127830600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu mieści się w miejscowości Breń pod adresem 25. Nr tel. do szkoły to 146784536. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.szkolabren25.com. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00127830600000.

Szkoła Podstawowa Im.jana Pawła Ii W Brniu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 93, z czego 52 stanowiły uczennice, a 41 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,7. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Breń: 1
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa