Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Dworcowa 20/22
Miejscowość Chełmno
Kod pocztowy 86-200
Gmina miasto Chełmno
Powiat chełmiński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

566861661
Regon 34005924000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Chełmno pod adresem Dworcowa 20/22. Numer telefonu do placówki to 566861661. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Chełmno, powiat chełmiński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 34005924000000.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 25, z czego 17 stanowiły słuchaczki, a 8 to uczniowie. Powiat chełmiński ma zarejestrowane 17 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 224 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek edukacyjnych (13,18 na placówkę), a średnia w województwie to 8,91 (6617 kursantów na 743 placówek).

Mapa