Szkoła Podstawowa W Sychowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sychowie

Patron płk. Stanisława Dąbka

Adres Szkoła Podstawowa W Sychowie

Szkolna 4
Miejscowość Sychowo
Kod pocztowy 84-242
Gmina Luzino
Powiat wejherowski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sychowie

586782083
Regon 19040378500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sychowie mieści się w miejscowości Sychowo pod adresem Szkolna 4. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 586782083. Nr faksu: 586782083. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Luzino, powiat wejherowski , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem spsychowo. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19040378500000.

Szkoła Podstawowa W Sychowie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 293, z czego 124 to dziewczynki, a 169 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,4. Powiat wejherowski ma zarejestrowane 59 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 17040 uczniów w powiecie przypada 59 innych szkół podstawowych (288,81 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 uczniów na 683 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sychowo: 1
  • w gminie Luzino: 7
  • powiat wejherowski: 50
  • województwo pomorskie: 749

Mapa

szkoła podstawowa