Przedszkole W Luzinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Luzinie

Adres Przedszkole W Luzinie

Wilczka 4
Miejscowość Luzino
Kod pocztowy 84-242
Gmina Luzino
Powiat wejherowski
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Luzinie

586782068
Regon 19057897000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Luzinie znajduje się w miejscowości Luzino pod adresem Wilczka 4. Telefon do przedszkola to 586782068. Nr fax: 586782325. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Luzino, powiat wejherowski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19057897000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 54, z czego 27 stanowiły uczennice, a 27 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6. Powiat wejherowski ma zarejestrowane 61 przedszkoli, a województwo pomorskie - 702. Na 1191 uczniów w powiecie przypada 61 innych przedszkoli (19,52 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 43,55 (30569 przedszkolaków na 702 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Luzino: 3
  • w gminie Luzino: 7
  • powiat wejherowski: 50
  • województwo pomorskie: 749

Mapa