Szkoła Podstawowa W Siemoniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Siemoniu

Adres Szkoła Podstawowa W Siemoniu

89a
Miejscowość Siemoń
Kod pocztowy 87-133
Gmina Zławieś Wielka
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Siemoniu

566789106
Regon 00121303400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Siemoniu znajduje się w miejscowości Siemoń pod adresem 89a. Telefon do szkoły podstawowej to 566789106. Nr faksu: 566789106. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Zławieś Wielka, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00121303400000.

Szkoła Podstawowa W Siemoniu uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 52, z czego 27 to uczennice, a 25 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), a średnia w województwie to 195,1 (130911 dzieci w wieku szkolnym na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siemoń: 1
  • w gminie Zławieś Wielka: 4
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa