Szkoła Podstawowa W Różańsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Różańsku

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa W Różańsku

--------- 87
Miejscowość Różańsko
Kod pocztowy 74-311
Gmina Dębno
Powiat myśliborski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Różańsku

957601815
Regon 21031487100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Różańsku znajduje się w miejscowości Różańsko pod adresem --------- 87. Numer tel. do szkoły to 957601815. Fax: 957601815. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Dębno, powiat myśliborski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.sp_rozansko.superszkolna.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 21031487100000.

Szkoła Podstawowa W Różańsku przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 120, z czego 55 stanowiły uczennice, a 65 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat myśliborski ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 4437 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (211,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Różańsko: 1
  • w gminie Dębno: 11
  • powiat myśliborski: 30
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa