Szkoła Podstawowa W Czernikowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czernikowie

Adres Szkoła Podstawowa W Czernikowie

Czerników 11
Miejscowość Czerników
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Czernikowie

247221044
Regon 61036878800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czernikowie znajduje się w miejscowości Czerników pod adresem Czerników 11. Telefon do szkoły podstawowej to 247221044. Numer faksu: 247221044. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem http://www.czernikow.info/. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61036878800000.

Szkoła Podstawowa W Czernikowie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 72, z czego 35 to uczennice, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czerników: 1
  • w gminie Piątek: 4
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa