Szkoła Podstawowa W Nakomiadach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Nakomiadach

Adres Szkoła Podstawowa W Nakomiadach

1
Miejscowość Nakomiady
Kod pocztowy 11-400
Gmina Kętrzyn
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Nakomiadach

897521114
Strona
Regon 00120570900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Nakomiadach mieści się w miejscowości Nakomiady pod adresem - 1. Telefon do szkoły podstawowej to 897521114. Fax: 897521114. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej można znaleźć pod adresem -. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120570900000.

Szkoła Podstawowa W Nakomiadach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 88, z czego 39 to uczennice, a 49 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,86. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3975 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (180,68 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nakomiady: 1
  • w gminie Kętrzyn: 4
  • powiat kętrzyński: 22
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa