Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie

Patron MIKOŁAJ KOPERNIK

Adres Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie

0 4
Miejscowość Sławkowo
Kod pocztowy 87-140
Gmina Chełmża
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie

566757539
Strona
Regon 00121104100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie mieści się w miejscowości Sławkowo pod adresem 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 566757539. Nr fax: 566757539. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Chełmża, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spslawkowo.edupage.org. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00121104100000.

Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Sławkowie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 133, z czego 57 stanowiły uczennice, a 76 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 11. Powiat toruński ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 8104 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (192,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sławkowo: 1
  • w gminie Chełmża: 7
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa