Szkoła Podstawowa W Jamach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jamach

Adres Szkoła Podstawowa W Jamach

81
Miejscowość Jamy
Kod pocztowy 39-308
Gmina Wadowice Górne
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jamach

146837264
Regon 00120248000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jamach mieści się w miejscowości Jamy pod adresem 81. Telefon do szkoły podstawowej to 146837264. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Wadowice Górne, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00120248000000.

Szkoła Podstawowa W Jamach rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 109, z czego 47 stanowiły uczennice, a 62 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,25. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jamy: 1
  • w gminie Wadowice Górne: 7
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa