Szkoła Podstawowa W Brzostówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Brzostówce

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa W Brzostówce

88
Miejscowość Brzostówka
Kod pocztowy 21-107
Gmina Serniki
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Brzostówce

818510634
Regon 00115125000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Brzostówce mieści się w miejscowości Brzostówka pod adresem 88. Numer telefonu do szkoły to 818510634. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Serniki, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbrzostowka.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00115125000000.

Szkoła Podstawowa W Brzostówce uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 82, z czego 44 stanowiły dziewczynki, a 38 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzostówka: 1
  • w gminie Serniki: 6
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa