Szkoła Podstawowa W Dębnicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dębnicy

Adres Szkoła Podstawowa W Dębnicy

Dębnica 3 3
Miejscowość Dębnica
Kod pocztowy 62-271
Gmina Kłecko
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dębnicy

614279677
Regon 00122636700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dębnicy mieści się w miejscowości Dębnica pod adresem Dębnica 3 3. Nr tel. do szkoły podstawowej to 614279677. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kłecko, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122636700000.

Szkoła Podstawowa W Dębnicy przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 86, z czego 45 stanowiły uczennice, a 41 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dębnica: 1
  • w gminie Kłecko: 3
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa