Niepubliczna Placówka Oświatowa Strzelanie.pl


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Oświatowa Strzelanie.pl

Adres Niepubliczna Placówka Oświatowa Strzelanie.pl

Armii Krajowej 77
Miejscowość Sulejówek
Kod pocztowy 05-071
Gmina miasto Sulejówek
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Pozaszkolna placówka specjalistyczna
Uprawnienia niepubliczna
Regon 01724172700000
Organ prowadzący STRZELANIE.pl Grzegorz Bałysz

Niepubliczna Placówka Oświatowa Strzelanie.pl mieści się w miejscowości Sulejówek pod adresem Armii Krajowej 77 . Placówka mieści się na terytorium gminy Sulejówek, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 01724172700000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Placówka Oświatowa Strzelanie.pl to powiat ziemski.

Powiat miński ma zarejestrowane 59 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 367 uczniów w powiecie przypada 59 innych placówek edukacyjnych (6,22 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Mapa