Szkoła Podstawowa Nr 62


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 62

Patron gen. Stanisława Taczak

Adres Szkoła Podstawowa Nr 62

Druskienicka 32
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-476
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 62

618221411
Strona
Regon 00024326300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 62 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Druskienicka 32. Nr tel. do szkoły podstawowej to 618221411. Nr fax: 618221411. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkolapodstawowa62.republika.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00024326300000.

Szkoła Podstawowa Nr 62 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 445, z czego 211 stanowiły uczennice, a 234 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 56 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 23 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,43. Powiat poznań ma zarejestrowane 105 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 27820 uczniów w powiecie przypada 105 innych szkół podstawowych (264,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa