Przedszkole Nr 142


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 142

Adres Przedszkole Nr 142

Marcina Rożka 9
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-465
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 142

618221121
Strona
Regon 30161907000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 142 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Marcina Rożka 9. Telefon do przedszkola to 618221121. Numer faksu: 618422880. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole142.home.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 30161907000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 150, z czego 79 to uczennice, a 71 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat poznań ma zarejestrowane 221 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 13527 uczniów w powiecie przypada 221 innych przedszkoli (61,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa