Przedszkole 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole 9

Patron "Królewny Śnieżki"

Adres Przedszkole 9

Karola Miarki 7
Miejscowość Mikołów
Kod pocztowy 43-190
Gmina miasto Mikołów
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole 9

322262196
Strona
Regon 27200175000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole 9 mieści się w miejscowości Mikołów pod adresem Karola Miarki 7. Telefon do przedszkola to 322262196. Faks: 322262196. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Mikołów, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole9.com.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27200175000000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 84, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 47 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 30 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2956 uczniów w powiecie przypada 30 innych przedszkoli (98,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mikołów: 20
  • w gminie Mikołów: 20
  • powiat mikołowski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa