Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem

Patron Bohaterowie Westerplatte

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem

152
Miejscowość Ciche
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem

182658128
Regon 49065712800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem znajduje się w miejscowości Ciche pod adresem - 152. Nr tel. do szkoły to 182658128. Numer faksu: 182658128. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49065712800000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Cichem przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 163, z czego 76 stanowiły dziewczynki, a 87 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,43. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ciche: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa