Gimnazjum Nr 1 W Cichem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Cichem

Patron brak

Adres Gimnazjum Nr 1 W Cichem

152
Miejscowość Ciche
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Cichem

182658128
Regon 12253261000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Cichem znajduje się w miejscowości Ciche pod adresem - 152. Numer telefonu do szkoły to 182658128. Numer fax: 182658128. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 12253261000000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 55, z czego 24 to gimnazjalistki, a 31 to gimnazjaliści. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa

gimnazjum