Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Król Kazimierz Wielki

Adres Szkoła Podstawowa

3 Maja 23
Miejscowość Niepołomice
Kod pocztowy 32-005
Gmina Niepołomice
Powiat wielicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

122811085
Strona
Regon 00123715800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Niepołomice pod adresem 3 Maja 23. Numer tel. do szkoły to 122811085. Nr faksu: 122811085. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Niepołomice, powiat wielicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem sp-niepolomice.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00123715800000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 785, z czego 388 stanowiły uczennice, a 397 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 76 nauczycieli, z czego 62 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,43. Powiat wielicki ma zarejestrowane 52 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 9053 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół podstawowych (174,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Niepołomice: 4
  • w gminie Niepołomice: 14
  • powiat wielicki: 75
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa