Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii

Jabłonka 19
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii

134303412
Regon 00119737000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Jabłonka pod adresem Jabłonka 19. Numer tel. do szkoły to 134303412. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem spjablonka.edupage.org. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00119737000000.

Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 97, z czego 46 to dziewczynki, a 51 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,4. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jabłonka: 1
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa