Przedszkole Samorządowe W Butrynach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Butrynach

Adres Przedszkole Samorządowe W Butrynach

Butryny 1A
Miejscowość Butryny
Kod pocztowy 10-687
Gmina Purda
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Butrynach

895133870
Regon 28000761100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Butrynach znajduje się w miejscowości Butryny pod adresem Butryny 1A. Numer tel. do przedszkola to 895133870. Fax: 895133870. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Purda, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem zspbutryny.edupage.org. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 28000761100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 25, z czego 11 stanowiły dziewczynki, a 14 stanowili chłopcy. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 40 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 2123 uczniów w powiecie przypada 40 innych przedszkoli (53,08 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Mapa