Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia

Patron gen. Bolesław Stachoń

Adres Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia

Wola Wadowska 44
Miejscowość Wadowice Górne
Kod pocztowy 39-308
Gmina Wadowice Górne
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia

146668253
Regon 00127799100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia znajduje się w miejscowości Wadowice Górne pod adresem Wola Wadowska 44. Nr tel. do szkoły to 146668253. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Wadowice Górne, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00127799100000.

Szkoła Podstawowa Im. Gen. B. Stachonia przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 78, z czego 31 to dziewczynki, a 47 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wadowice Górne: 2
  • w gminie Wadowice Górne: 7
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa