Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur

Adres Szkoła Podstawowa

36
Miejscowość Garbno
Kod pocztowy 11-430
Gmina Korsze
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

897543732
Regon 51945927700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Garbno pod adresem 36. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 897543732. Numer faksu: 897543732. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Korsze, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51945927700000.

Szkoła Podstawowa uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 156, z czego 77 stanowiły dziewczynki, a 79 stanowili uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 3975 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (180,68 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Mapa