Szkoła Muzyczna Ii Stopnia (wydział Instrumentalny)


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna Ii Stopnia (Wydział Instrumentalny)

Patron Stanisław Moniuszko

Adres Szkoła Muzyczna Ii Stopnia (Wydział Instrumentalny)

Rojna 20
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-134
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna Ii Stopnia (Wydział Instrumentalny)

426110172
Strona
Regon 47289798700000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Szkoła Muzyczna Ii Stopnia (wydział Instrumentalny) mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Rojna 20. Numer telefonu do placówki to 426110172. Nr fax: 426110172. Placówka mieści się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.muzyczna.lodz.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 47289798700000.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 186, z czego 120 to uczennice, a 66 to uczniowie. Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 uczniów na 891 placówek).

Mapa