Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "pro Arte"


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "Pro Arte"

Adres Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "Pro Arte"

Rojna 20
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-134
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "Pro Arte"

426110172
Strona
Regon 10049784200000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Muzyków Polskich "PRO ARTE"

Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "pro Arte" mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Rojna 20. Nr tel. do szkoły to 426110172. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gim-proarte.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 10049784200000. Jednostka rejestrująca dla Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich "pro Arte" to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych gimnazjów (166,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Mapa