Gimnazjum Specjalne Nr1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr1

Adres Gimnazjum Specjalne Nr1

Szkolna 10
Miejscowość Radziejów
Kod pocztowy 88-200
Gmina miasto Radziejów
Powiat radziejowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr1

542853228
Regon 91095007100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr1 znajduje się w miejscowości Radziejów pod adresem Szkolna 10. Numer tel. do gimnazjum to 542853228. Fax: 542853228. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Radziejów, powiat radziejowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.radziejow.edu.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 91095007100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 33, z czego 11 to gimnazjalistki, a 22 to chłopcy. Powiat radziejowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1411 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (156,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Mapa