Szkoła Filialna W Gołaszach Puszczy


Najważniejsze informacje - Szkoła Filialna W Gołaszach Puszczy

Adres Szkoła Filialna W Gołaszach Puszczy

Miejscowość Gołasze-Puszcza
Kod pocztowy 18-200
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00071956000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Filialna W Gołaszach Puszczy mieści się w miejscowości Gołasze-Puszcza pod adresem . Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00071956000000.

Szkoła Filialna W Gołaszach Puszczy uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 9, z czego 3 stanowiły dziewczynki, a 6 to chłopcy. Powiat wysokomazowiecki ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3693 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (123,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa