Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Osieku, Filia W Tomaszewie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Osieku, Filia W Tomaszewie

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Osieku, Filia W Tomaszewie

Miejscowość Tomaszewo
Kod pocztowy 87-340
Gmina Osiek
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna
Regon 00026645900039
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Osieku, Filia W Tomaszewie znajduje się w miejscowości Tomaszewo pod adresem . Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Osiek, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00026645900039.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 24, z czego 10 to uczennice, a 14 stanowili uczniowie. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 1186 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (91,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tomaszewo: 1
  • w gminie Osiek: 4
  • powiat brodnicki: 30
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa