Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce

Adres Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce

Krzątka 27
Miejscowość Krzątka
Kod pocztowy 36-110
Gmina Majdan Królewski
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce

158472103
Regon 00118639500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce znajduje się w miejscowości Krzątka pod adresem Krzątka 27. Numer tel. do szkoły to 158472103. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Majdan Królewski, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.szkolakrzatka.republika.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00118639500000.

Publiczna Szkoła Podstawoiwa W Krzątce przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 114, z czego 49 to dziewczynki, a 65 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 4278 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (97,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krzątka: 2
  • w gminie Majdan Królewski: 9
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa