Punkt Przedszkolny "ali I Asa" Katarzyna Szymańska


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Ali I Asa" Katarzyna Szymańska

Adres Punkt Przedszkolny "Ali I Asa" Katarzyna Szymańska

Ludwinowska 49
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-856
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Ali I Asa" Katarzyna Szymańska

226433899
Strona
Regon 01516216500000
Organ prowadzący Punkt Przedszkolny "Ali i Asa" Katarzyna Szymańska

Punkt Przedszkolny "ali I Asa" Katarzyna Szymańska mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Ludwinowska 49. Nr tel. do przedszkola to 226433899. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.aliiasa.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01516216500000. Organ rejestrujący dla Punkt Przedszkolny "ali I Asa" Katarzyna Szymańska to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa