Publiczne Przedszkole W Pęczniewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Pęczniewie

Adres Publiczne Przedszkole W Pęczniewie

Główna 31
Miejscowość Pęczniew
Kod pocztowy 99-235
Gmina Pęczniew
Powiat poddębicki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Pęczniewie

436781757
Regon 73149442400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Pęczniewie znajduje się w miejscowości Pęczniew pod adresem Główna 31. Numer tel. do przedszkola to 436781757. Faks: 436781757. Przedszkole działa na obszarze gminy Pęczniew, powiat poddębicki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 73149442400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 51, z czego 27 to uczennice, a 24 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,5. Powiat poddębicki ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 617 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (88,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Pęczniew: 1
  • w gminie Pęczniew: 1
  • powiat poddębicki: 15
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa

przedszkole