Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu

Adres Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu

118
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 99-235
Gmina Pęczniew
Powiat poddębicki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu

436781510
Regon 00115030000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem 118. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 436781510. Nr fax: 436781510. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Pęczniew, powiat poddębicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00115030000000.

Szkoła Podstawowa W Pęczniewie Filia W Brzegu naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 71, z czego 36 stanowiły dziewczynki, a 35 to chłopcy. Powiat poddębicki ma zarejestrowane 19 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 2587 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół podstawowych (136,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Mapa