Publiczne Przedszkole W Domaszowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Domaszowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Domaszowicach

SPORTOWA 2
Miejscowość Domaszowice
Kod pocztowy 46-146
Gmina Domaszowice
Powiat namysłowski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Domaszowicach

774194389
Regon 53058717600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Domaszowicach mieści się w miejscowości Domaszowice pod adresem SPORTOWA 2. Telefon do przedszkola to 774194389. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Domaszowice, powiat namysłowski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 53058717600000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 96, z czego 47 to dziewczynki, a 49 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 7. Powiat namysłowski ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 1474 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (81,89 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Domaszowice: 1
  • w gminie Domaszowice: 2
  • powiat namysłowski: 27
  • województwo opolskie: 561

Mapa