Publiczne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole

Adres Publiczne Przedszkole

ALEJA LIPOWA 4
Miejscowość Brzóza
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole

486230110
Regon 67099644300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole znajduje się w miejscowości Brzóza pod adresem ALEJA LIPOWA 4. Nr tel. do przedszkola to 486230110. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67099644300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 63, z czego 27 to dziewczynki, a 36 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1065 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (62,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Brzóza: 1
  • w gminie Głowaczów: 5
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa