Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie

Patron WOJCIECH BARTOSZ GŁOWACKI

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie

ALEJA LIPOWA 4
Miejscowość Brzóza
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie

486230177
Regon 00114645000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie mieści się w miejscowości Brzóza pod adresem ALEJA LIPOWA 4. Numer tel. do szkoły to 486230177. Nr fax: 486230177. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem PSPBRZOZA.REPUBLIKA.PL. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00114645000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzózie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 128, z czego 58 to uczennice, a 70 to chłopcy. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4162 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (134,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa

szkoła podstawowa