Publiczne Gimnazjum Nr 40


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 40

Patron Wanda Rutkiewicz

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 40

Kaliska 25/27
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-130
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 40

426817802
Strona
Regon 47221859000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 40 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Kaliska 25/27. Numer telefonu do gimnazjum to 426817802. Nr faksu: 426817802. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gim40.szkoly.lodz.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47221859000000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 212, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 140 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,55. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych placówek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-11.871.171.17
2006-9.91.251.25
2007-17.190.30.3
2008-15.4600
2009-17.15-0.44-0.44
2010-17.420.40.4
2011-18.12-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-17.18-0.24-0.24
2006-14.711.291.29
2007-16.040.930.93
2008-18.120.210.21
2009-18.690.40.4
2010-20.980.180.18
2011-19.63-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa