Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Mikstacie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Mikstacie

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Mikstacie

GRABOWSKA 13
Miejscowość Mikstat
Kod pocztowy 63-510
Gmina Mikstat
Powiat ostrzeszowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Mikstacie

627310112
Strona
Regon 25094291000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Mikstacie znajduje się w miejscowości Mikstat pod adresem GRABOWSKA 13. Numer telefonu do szkoły to 627310112. Faks: 627310112. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Mikstat, powiat ostrzeszowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum.mikstat.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 25094291000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 187, z czego 95 to gimnazjalistki, a 92 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,4. Powiat ostrzeszowski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1996 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół gimnazjalnych (199,6 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mikstat: 3
  • w gminie Mikstat: 6
  • powiat ostrzeszowski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.990.310.99
20064.130.654.13
2007-0.781.29-0.78
2008-1.780.29-1.78
2009-2.990.42-2.99
20100.760.530.76
20111.281.821.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.710.311.71
20064.991.394.99
2007-1.150.98-1.15
20080.84-0.110.84
2009-0.960.38-0.96
20103.152.353.15
20111.440.061.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa