Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach

Patron Kornel Makuszyński

Adres Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach

8
Miejscowość Jaśkowice
Kod pocztowy 32-051
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach

122706202
Strona
Regon 00109833700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach mieści się w miejscowości Jaśkowice pod adresem 8. Numer tel. do szkoły to 122706202. Fax: 122706202. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spjaskowice.edupage.org. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00109833700000.

Szkoła Podstawowa W Jaśkowicach edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 94, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 56 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jaśkowice: 1
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa