Przedszkole Nr 96


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 96

Patron Jarzębinka

Adres Przedszkole Nr 96

Janickiego 24A
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-544
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 96

618472509
Strona
Regon 30161997900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 96 mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Janickiego 24A. Telefon do przedszkola to 618472509. Nr fax: 618472509. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole96.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 30161997900000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 121, z czego 65 stanowiły uczennice, a 56 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat poznań ma zarejestrowane 221 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 13527 uczniów w powiecie przypada 221 innych przedszkoli (61,21 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

przedszkole