Przedszkole Nr 328 Akademia Pod Czereśnią


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 328 Akademia Pod Czereśnią

Adres Przedszkole Nr 328 Akademia Pod Czereśnią

M. Dąbrowskiej 5 A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-903
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 328 Akademia Pod Czereśnią

226697813
Strona
Regon 01252454400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 328 Akademia Pod Czereśnią znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem M. Dąbrowskiej 5 A. Nr tel. do przedszkola to 226697813. Nr faksu: 226697813. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.328.edupage.org. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01252454400000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 134, z czego 82 to dziewczynki, a 52 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 9. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa