Przedszkole Nr 26


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 26

Adres Przedszkole Nr 26

Żółkiewskiego 26
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 26

324153853
Regon 27150806200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 26 mieści się w miejscowości Racibórz pod adresem Żółkiewskiego 26. Numer tel. do przedszkola to 324153853. Nr faksu: 324153853. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27150806200000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 124, z czego 76 stanowiły uczennice, a 48 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Racibórz: 27
  • w gminie Racibórz: 27
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa