Prywatne Gimnazjum "sokrates" W Częstochowie


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum "Sokrates" W Częstochowie

Adres Prywatne Gimnazjum "Sokrates" W Częstochowie

Krótka 44
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum "Sokrates" W Częstochowie

343220728
Strona
Regon 15090897300063
Organ prowadzący Bartosz Tomasz

Prywatne Gimnazjum "sokrates" W Częstochowie znajduje się w miejscowości Częstochowa pod adresem Krótka 44. Numer tel. do szkoły to 343220728. Nr fax: 343220728. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.sokrates.czest.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 15090897300063. Organ rejestrujący dla Prywatne Gimnazjum "sokrates" W Częstochowie to gmina.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat częstochowa ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 5919 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół gimnazjalnych (137,65 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa